Isabella Florio

Erkend bemiddelaar in familiale zaken

Bemiddeling – Mediation

Isabella Florio

Erkend bemiddelaar in familiale zaken

Bemiddeling – Mediation

Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt

Peter Drucker

Waarom bemiddeling?

Communicatie

Bemiddeling is een krachtig instrument om de verstoorde communicatie tussen partners terug op gang te brengen. Door voldoende ruimte te geven wordt een conflict bespreekbaar.

Onderliggende emoties

Ook al lijkt het voor de partners duidelijk waar het conflict gelegen is, krijgt men tijdens een bemiddelingstraject de kans om dieper in te gaan op verschillende aspecten die plots ook belangrijk blijken. Zo wordt ruimte geboden voor de onderliggende emoties.

Evenwichtige oplossing

Ook loutere communicatie-conflicten kunnen bespreekbaar worden gemaakt bij een bemiddeling. Er hoeft geen sprake te zijn van een juridisch geschil. Bemiddeling staat ervoor open om vanuit onenigheid te komen tot een evenwichtige oplossing.

vrijwillig

Bij bemiddeling hebben de partijen de oplossing zelf in de hand, waardoor die duurzamer is en gemaakte afspraken beter zullen worden nagekomen. Het bereikte akkoord kan worden gehomologeerd door de rechtbank.

Tijdswinst

Een keuze voor bemiddeling betekent ook minder tijdverlies. Terwijl een bemiddeling op enkele weken of maximaal enkele maanden kan worden beëindigd, slepen de gerechtelijke procedures maanden of jaren aan en leiden ze zeer vaak tot veel stress en een nog slechtere verstandhouding.

Kostenbesparend

Een bemiddeling kan kosten besparen. De kosten van een bemiddeling worden verdeeld door alle partijen. Ook worden procedurekosten bij een geslaagde bemiddeling vermeden.

Vertrouwelijk

Bemiddeling door een erkend bemiddelaar is strikt vertrouwelijk, wat ervoor zorgt dat vrijuit gesproken kan worden. 

meerzijdig partijdig

De bemiddelaar is als neutrale derde een trajectbegeleider die samen met de partijen op zoek gaat naar de oplossing waar ieder zich in kan vinden. De bemiddelaar adviseert niet en stelt geen oplossing voor maar faciliteert het gesprek. 

Words have great power. The power to help, the power to heal and the power to hurt. Use this power carefully.

Anthony Douglas Williams

Werkwijze

waar

Afspraken zijn mogelijk zowel in Mechelen als in Kessel-Lo. Beide kantoren zijn zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Aanpak en opvolging

Afhankelijk van de aard van het conflict en de vooruitgang die geboekt wordt, zijn meerdere sessies al dan niet noodzakelijk. Indien nodig wordt bij afloop van een bemiddelingssessie onmiddellijk een nieuwe afspraak vastgelegd om de continuïteit te garanderen.

Kost

Een bemiddelingssessie tussen twee personen kost 90 euro per uur, zijnde 45 euro per uur per persoon. 

Een afspraak wordt steeds vastgelegd in een blok van 2 uur, waardoor partijen samen 180 euro voor een bemiddelingssessie van 2 uur betalen.

Midden tussen de problemen liggen kansen

Albert Einstein

Over mij

In 2008 behaalde ik mijn diploma licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ik vulde mijn studies aan met een bijkomende master in het internationaal recht aan de Université Libre de Bruxelles. Tijdens mijn studies volbracht ik het Erasmus programma aan de Università Luiss Guido Carli te Rome. 

Na een stage bij Advocaten Zonder Grenzen in Brussel en bij het Internationaal Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, startte ik in 2010 als advocate aan de Brussels balie. Sedert 2010 maak ik deel uit van de groepering ‘Magister Legal’. Tijdens mijn baliestage werkte ik één jaar in een Tsjechisch advocatenkantoor te Praag. In 2014 behaalde ik het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht.  

Mijn interesse in het familierecht en mijn ervaring met de beperkingen van de gerechtelijke procedures bij familiale geschillen deden mij in 2018 besluiten om mijn balie-ervaring te verrijken met het volgen van een opleiding bemiddeling.

In 2019 behaalde ik mijn erkenning als bemiddelaar in familiale zaken. Het bemiddelingstraject, waarbij “luisteren” en de ruimte om “beluisterd te worden” centraal staan, sluiten sterk aan bij mijn persoonlijkheid. Ik ben in staat om familiale problemen te bekijken zonder vooroordeel. Het belang van de kinderen draag ik hoog in het hart.

Bij het aanhoren van een conflict of onenigheid tussen partners combineer ik mijn juridische achtergrond met een betrokken, onpartijdige en rustige houding.

Sedert 2019 vervoegde ik als familiaal bemiddelaar het Centrum voor Opleiding, Preventie en Psychotherapie te Kessel-Lo van COPP te Leuven.

Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren.

Khalil Gibran

Contact

Stuur vrijblijvend een e-mail of vul het contactformulier in met een korte schets van uw problematiek, laat uw telefoonnummer achter en ik neem zo snel mogelijk contact met u op. Consultaties zijn mogelijk zowel in Mechelen als in Kessel-Lo. Beide kantoren zijn zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Adres Mechelen

Willem Geetsstraat 8
2800 Mechelen

Adres Leuven

Martelarenlaan 11/301
3010 Leuven

Via onderstaand formulier